Posts

Op deze blog kan je reacties plaatsen, ideeën aanbrengen, commentaar geven.

Steun het Comité!

Steun het Comité: 'Red het klooster van Heikruis' Onze campagne kan een duwtje in de rug goed gebruiken:  IBAN: BE70 9731 8604 5125 BIC: ARSPBE22

Stand van zaken op 17-11-2017

Afbeelding
Mater Dei en de teloorgang van het Ursulinenklooster van Heikruis Het dorp Heikruis wordt gekenmerkt door de prachtige gebouwen en de parktuin van het voormalige Ursulinenklooster, het huidige Woonzorgcentrum Mater Dei. Het krijgt er haar pittoreske karakter door. Dit erfgoed dreigt nu definitief verloren te gaan door de sloop van de hele site, gebouwen en parktuin. Maar er is een alternatief.  Modern woonzorgcentrum nodig om aan nieuwe normen te voldoen Om aan de nieuwe normen te voldoen én kwalitatieve zorg te bieden aan haar bewoners is er nood aan een aangepast en modern woonzorgcentrum (WZC), een WZC met kleinschalige wooneenheden en huiselijke sfeer. Zo'n project is ingrijpend voor mens en omgeving. Maar “goede zorg” betekent ook een verwevenheid met de omgeving. Die samenhang wordt bevorderd door contact met het nabijgelegen dorp en de school. Ook verbondenheid met de natuur speelt een belangrijke rol
Afbeelding
Hieronder een laatste artikel uit het Laatste Nieuws van 30-08-2017. Morgen is het het uur van de waarheid. Dan beslist de deputatie over de bouw- en sloopvergunning van de kloostergebouwen en de vernieling van de tuin. Er is heel wat te zeggen over de argumenten hieronder, maar laten we de beslissing van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant afwachten.

Voormalige flyer van Mater Dei

Afbeelding
Hieronder twee scans van een flyer, wellicht daterend uit het einde van de jaren '90 (+/- 1998). 

Reportage RINGtv

Vrijdag 16/06/2017. Hier de reportage  op RINGtv

Perstekst 14 juni 2017

Afbeelding
Woonzorgcentrum Mater Dei in de Molenhofstraat te Heikruis koestert nieuwbouwplannen. In de plannen die voorliggen wordt het historische erfgoed en de natuur teniet gedaan. Enkele inwoners van Heikruis verenigden de krachten in het buurtcomité 'Red het klooster van Heikruis' en verzamelden meer dan 300 handtekeningen van ongeruste burgers. De voormalige Ursulinensite vormt een wezenlijk onderdeel van de dorpskern van Heikruis. De site volledig slopen, toont weinig respect voor de geschiedenis van het dorp. Op geen enkele manier is er vanuit Mater Dei met de omwonenden overlegd. Het buurtcomité verzamelt reacties van bewoners via een eigen blog www.redhetkloostervanheikruis.blogspot.be   en werkte samen met deskundigen een tegenvoorstel uit met respect voor het dorpszicht, erfgoed en natuur. Het tegenvoorstel houdt rekening met dezelfde woonoppervlakte en blijft binnen hetzelfde budget als vooropgesteld in het plan van Mater Dei zelf. Toen dit bekend raakte, verklaarde Mar